شماره حساب فروشگاه

جهت واریز مستقیم در صورت اشکال درگاه پرداخت و یا درخواست ارسال سریعتر کالا می توانید واریزی خود را به شماره حساب زیر واریز نمایید

بانک ملت

شماره کارت 6104337978031308

شماره حساب 4315995521

شماره شبا IR19 0120 0200 0000 4315 9955 21

نام صاحب حساب: کمال الدین سیادهنی

در صورت واریز مستقیم طی تماسی هماهنگ بفرمایید تا در لحظه ارسال اقدام گردد

شماره تماس: 09125825233 02832322424